Start
Progr. wych.
Progr. prof.
WZO
Reg. wyc.
Projekt ed.
Oc. zach.
Proc. uspr.


procedura ewakuacyjna


Cel:
Przygotowanie uczniów i pracowników szkoły do wykształcenia nawyków mających na celu bezpieczne opuszczenie budynku szkoły w momencie ewentualnego zagrożenia (pożar, podłożenie ładunku wybuchowego, rozpylenie substancji toksycznej itp.)

Przedmiot:
Próbne ćwiczenia ewakuacyjne.

Zakres procedury:
Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły aktualnie przebywający w budynku.

Odpowiedzialne osoby i ich uprawnienia:
   Odpowiedzialni za ewakuację uczniów i pracowników szkoły są Dyrektor szkoły lub jego zastępcy. W godzinach popołudniowych i wieczornych – dozorca. Uprawnienia kierujących ewakuacją wynikają z odpowiednich przepisów (próba ewakuacyjna co najmniej raz na dwa lata- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. Dz. U. nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.). Jako osobę współpracującą z kierującym akcją wyznacza się starszego inspektora do spraw bhp Jerzego Olczaka.

Opis procedury:
1. Wyznaczenie daty ewakuacji (znanej jedynie osobom kierującym akcją).
2. Określenie szczegółowych zadań poszczególnych pracowników szkoły (przekazywane na systematycznych szkoleniach).
3. Sposób alarmowania w ZSPiG w Porajowie:
    dzwonek szkolny: 3 sygnały po 15 sekund, przerwy między sygnałami 5 sekund;
    w wypadku zaniku napięcia w sieci poszczególnych nauczycieli w klasach o ewakuacji informują wyznaczeni pracownicy obsługi i administracji wg harmonogramu pracy w danym dniu, który znajduje się u Kierownika administracyjno-gospodarczego.
4. Nauczyciel po usłyszeniu sygnału niezwłocznie wychodzi z uczniami z klasy (zaleca się wzięcie dziennika lekcyjnego), nie zamyka na klucz gabinetu lekcyjnego i na czele uczniów udaje się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego (wymaga się utrzymania dyscypliny wśród uczniów). Uczniowie nie zabierają ze sobą plecaków.
5. Po wyjściu przed budynek szkoły nauczyciel składa meldunek kierującemu akcją, który powinien znajdować się przy głównym wyjściu ewakuacyjnym – frontowe wejście do budynku szkoły.
6. Po złożeniu meldunku (klasa i ilość uczniów) nauczyciel z grupą uczniów kieruje się do wylotu ulicy Polnej, która jest wyznaczona jako główne miejsce zgrupowania uczniów i pracowników.
7. Pracownicy administracji i obsługi ewakuują się zgodnie z przepisami obowiązującymi w szkole. Kierownicy działów meldują kierującemu akcją o ilości ewakuowanych pracowników.
8. Na sygnał słowny prowadzącego akcję ewakuacyjną: „KONIEC EWAKUACJI” – nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy wracają do budynku szkoły.
9. W czasie niesprzyjającej pogody ustala się, iż upoważniony pracownik sekretariatu wykonuje telefon do osoby dyżurującej w OSP, by ewakuowani uczniowie mogli się udać do pomieszczenia przy ul. Poniatowskiego.
10. W przypadku alarmu w czasie przerwy międzylekcyjnej ustala się:
   a) nauczyciele dyżurujący na poszczególnych rejonach szkoły dyscyplinują uczniów, przygotowując ich do ewakuacji
   b) nauczyciele przebywający w tym czasie w pokoju nauczycielskim po usłyszeniu sygnału alarmu udają się w kierunku swoich gabinetów w celu pomocy przy ewakuacji nauczycielom dyżurującym
   c) z zachowaniem dyscypliny wyprowadzają uczniów do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego
   d) nauczyciel dyżurujący melduje osobie kierującej akcją ilość wyprowadzonych dzieci ze swojego rejonu
   e) po zameldowaniu udaje się na miejsce zgrupowania na ulicę Polną
   f) pracownik obsługi aktualnie przydzielony do pracy w danym rejonie ma obowiązek sprawdzenia czy ktoś przebywa w toalecie lub na półpiętrze.

(opublikowano na stronie 26 marca 2013 r.)