Start
Publikacje
Adresy
Foto

Kronika dawnej dzielnicy Zittau Poritsch obecnie Porajów w Polsce
Albert Schöbel
tłum. z j. niemieckiego Jadwiga Konieczna


Prehistoria
I Położenie I Znaczenie nazwy Porajów I
Wieś do 1924
(Domy, Liczba mieszkańców, Powierzchnia Gminy, Przedstawiciele Gminy, Sądownictwo, Szkolnictwo, Kościół, Kasa Chorych, Straż Pożarna, Dom dla ubogich, Wodociąg, Wydarzenia wojenne, Przetargi i sprzedaż parceli, Pożary i zjawiska przyrody, Katastrofy i inne istotne wydarzenia, Stawy w Porajowie, Inflacja, Przyłączenie do Gminy Zittau) I Majątek rycerski (Właściciele majątku rycerskiego, Wydarzenia szczególne) I Cegielnia (Szczególne wydarzenia) I Majątek ziemski w Porajowie Małym (Właściciele majątku ziemskiego w Porajowie Małym, Mieszkańcy, Kościół i szkoła, Pożary, siły natury i wypadki, Podania ludowe) I Gospoda “Zum Lämmchen” (Pod owieczką) I Obóz jeńców wojennych I Kopalnia węgla brunatnego I Kolej I Plac ćwiczeniowy, lotnisko I Fabryka Szkła I Dzielnica od 1924 do 1945 (Osiedle, Domy, Zakład komunikacji autobusowej, Związki, Czasy nazizmu i II wojny światowej, Szczególne wydarzenia, Osiedle Lusatia dla uchodźców) I Zittwerke I
Nysa I Porajów po 1945 roku

 

F O T O G A L E R I A