Podsumowanie

Ikona obiektów

    Po zakończeniu tego etapu prac pojawia się na ekranie dach „dworku szlacheckiego”, który będzie symbolem Rzeczypospolitej Polskiej. Dach stanowią: natura, wolność i ojczyzna.


GRUPA I
- Jedna jest ziemia jak jedno słońce... (Natura)
 
    Efektem jest fotoreportaż zamieszczony na stronie szkoły z przeprowadzonych działań.
GRUPA II - Bo wolność - to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia (Wolność)
 
    Efekt: nagranie krótkiego reportażu z przebiegu dyskusji i umieszczenie go na stronie internetowej szkoły.

Przykładowy komentarz: Wolność to mądrość, to wiedza, to solidarność w wielu sprawach, to trzymanie się litery prawa, to znajomość własnych praw, szacunek do ludzi, umiejętność myślenia kategoriami rozwiązań, rozważne podejmowanie decyzji - wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania.

GRUPA III - Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest...odpowiem...
 
Efekt: to budowa definicji patriota a obywatel dziś i prezentacja dokonań na stronie internetowej szkoły.