Podsumowanie

Ikona obiektów

    Po zakończeniu tego etapu prac pojawiają się na ekranie ściany „dworku szlacheckiego”, który będzie symbolem Rzeczypospolitej Polskiej. Ściany „zbudowane” są z: władzy, wiedzy i sztuki.


 

GRUPA I - Władza w kraju jest potrzebna jak ster dla okrętu...

Definicja władzy po analizie form rządów, reżimów politycznych i ustrojów:

Mądra władza jest wtedy, gdy radzi się mądrych ludzi i „władza naród, a naród władzę będzie mieć na uwadze”.


 
GRUPA II - Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy, człowiek wie, co jest dobre, a co złe... (Wiedza)

Przykładowa notatka:
                                „Wiedza to mędrca szkiełko i oko”. Należy „sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga”. Czynić to systematycznie, czyli przyzwyczaić się do „żmudnej pracy”, bo bez pracy nie ma kołaczy, a systematyczność jest matką sukcesu.GRUPA III - Jest taki film, który łzy z oczu wyciska, jest taka pieśń...., jest taki wiersz....i obraz jest... (Sztuka)

   Efekt pracy to kolaż w wykonaniu grupy, który zwraca uwagę na różnorodność sztuki, a jednocześnie na jej sensualistyczne oddziaływanie na każdego człowieka. Wynikiem jest spostrzeżenie, że sztuka odbierana jest bardzo indywidualnie, zależy to od wrażliwości, wiedzy i percepcji odbiorcy. Prace uczniów można zaprezentować na szkolnej wystawie pt.: "Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna" (Fiodor Dostojewski)


Ikona obiektów A oto wybrane prace uczniów:
Pokaż   obraz
 
Pokaż   obraz
 
Pokaż   obraz
 
Pokaż   obraz
 
Pokaż   obraz
 
Pokaż   obraz
 
Pokaż   obraz
 
Pokaż   obraz
 
Pokaż   obraz