Podsumowanie

Ikona obiektów

    Po zakończeniu tego etapu prac pojawiają się na ekranie fundamenty „dworku szlacheckiego”, który będzie symbolem Rzeczypospolitej Polskiej. Fundamentami są: solidarność, prawo i praca. Uczniowie zainspirowani dodatkowo cytatami z wysłuchanych wcześniej piosenek Marka Grechuty wpisują w odpowiednie miejsca rezultaty swoich działań.

GRUPA I - Solidarność to podobnie czuć i myśleć...

"Solidarność dzisiaj to wspólne wywalczenie sobie praw do przyzwoitego życia, wspólna praca na chleb powszedni i kształcenie się wspólne, by zdobywać mądrość niezbędną do podejmowania właściwych decyzji".


GRUPA II - Prawo - Na początek było słynne 10 przykazań...

Efektem działań grupy są wywiady z poszczególnymi osobami.
    Propozycje pytań:
         - Kto jest autorem Dekalogu / Konstytucji / Statutu szkoły?
        
- Gdzie i w jaki sposób jest opublikowany?
        
- Na czym opierają się prawa w nim zawarte? Z czego wypływają?
        
- Na czym polega ich uniwersalizm?
        
- Czy są prawa "ważne i ważniejsze"?


GRUPA III - Dobra praca nadaje sens życiu człowieka...
  • dla dziecka praca to zabawa, uczenie się podstawowych umiejętności i zachowań, poznawanie przyjaciół,
  • dla młodzieży praca to nauka, pogłębianie zdobytych umiejętności, działanie w wolontariacie, w Samorządzie Uczniowskim, podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej,
  • dla dorosłych praca to zarobki, płacenie podatków, wychowywanie dzieci, zaangażowanie, przedsiębiorczość.