Ona za mną, przede mną i przy mnie...

Jolanta Kapica, Krzysztof Oparka

Ikona obiektów
    Ćwierćwiecze przełomowych wydarzeń z lat 1989-1991 skłania do refleksji nad skutkami przemian społecznych, politycznych i gospodarczych. Nas - nauczycieli - obliguje to do zdiagnozowania wiedzy i świadomości naszych podopiecznych w tym zakresie. Wszyscy chcielibyśmy żyć w Polsce zasobnej, wśród przyjaciół w pełni świadomych swej tożsamości narodowej, kreatywnych i twórczych, dążących do tworzenia Polski nowoczesnej, ale znających historiozoficzne aspekty dnia dzisiejszego. Przypominanie historii jest jednym z najważniejszych zadań wspierania rozwoju obywatelskiego i dotyczy wszystkich Polaków bez względu na wiek. Ponadto położenie geograficzne naszej miejscowości było przyczyną decyzji o umiejscowieniu tu właśnie centralnych uroczystości akcesyjnych w 2004 roku. Stąd też w takim aspekcie stworzony został ten scenariusz, który angażuje do współpracy nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz członków społeczności lokalnej zaangażowanych w kwestie obywatelskie.
    Prezentowany scenariusz opracowano dla klas gimnazjalnych, ale pojawiają się tu również wypowiedzi uczniów pierwszego i drugiego etapu nauczania. Uświadamia to gimnazjalistom ważność zagadnienia i niejako zmusza do autorefleksji.
    Praca nad tym zadaniem może być realizowana podczas działań projektowych w klasie II gimnazjum lub w ramach powtórzeniowych zajęć przedegzaminacyjnych w III klasie. Postacie kluczowe mogą zostać wybrane w wyniku głosowania spośród podanych wielu nazwisk ludzi zasłużonych dla „budowy” współczesnej Polski. Podane tutaj to propozycje nauczycieli.
    Propozycje muzyczne - piosenki Marka Grechuty - zostały zaproponowane uczniom w celu rozszerzenia ich wiedzy na temat twórczości tego autora, jak również postawiono je w opozycji do innych, popularniejszych utworów. Jest to świadomy zabieg, mający na celu "poczucie" atmosfery tamtych lat i pełniejsze zrozumienie tęsknoty ówczesnych do NORMALNEGO, WOLNEGO życia.