Grupa I

Ikona obiektów
    Grupa organizuje happening, który ma na celu zasygnalizowanie problemów ekologicznych, z jakimi boryka się nasza planeta. Zaangażowani są nauczyciele biologii i przyrody. Skupiamy się na działaniach, które mają miejsce w Polsce. Przedstawione zostają znaki rozpoznawcze organizacji i konkurs polega na tym, by przyporządkować nazwę i zakres działalności do logo np. Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt ARKA, Fundacja WWF, Greenpeace, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody i in. Ponadto przeprowadzają pogadanki na temat segregowania śmieci, pokazują młodszym uczniom do czego prowadzi zła gospodarka wodą, nieoszczędzanie światła, wycinki drzew. Akcja prowadzona jest podczas przerw w ciągu jednego dnia.