Grupa I

Ikona obiektów
    Grupa analizuje różne systemy i sposoby sprawowania władzy, korzystając z różnych źródeł informacji – powtarzając tym samym lub utrwalając wiedzę z wiedzy o społeczeństwie i historii. Wyznaczeni uczniowie przygotowują się do roli ekspertów, by zaprezentować innej grupie swoją wiedzę. Efektem końcowym jest spotkanie klasy, na którym pytania do eksperta pozwolą na utrwalenie wiedzy na dany temat, a ekspertowi pomogą nauczyć się promować siebie na forum.
Ikona obiektów Materiały pomocnicze