Grupa 2

Ikona obiektów
    Grupa przeprowadza wywiad z księdzem/katechetą, burmistrzem/sołtysem, dyrektorem szkoły/nauczycielem wiedzy o społeczeństwie na temat prawa zawartego odpowiednio w Dekalogu, Konstytucji, Statucie szkoły oraz prawa do działalności na rzecz swoich przywilejów. Efektem końcowym będzie publikacja wywiadów na stronie internetowej szkoły, bądź w szkolnej gazetce. Podczas pracy nad tym zadaniem pojawia się postać Jana Pawła II jako papieża, który pokazał Polakom, że mają prawo do tego, by „zmieniło się oblicze tej ziemi”...

Ikona obiektów Materiały pomocnicze
Uczniowie przeglądają zaproponowane materiały przy wyodrębnionym stanowisku komputerowym.