Grupa 1

Ikona obiektów Grupa 1
    Uczniowie, korzystając z różnych źródeł informacji i rozmawiając z dorosłymi, którzy w roku 1989 mieli już ukończone 25 lat, zmagają się z definicją SOLIDARNOŚCI i ewolucją tego terminu. Kluczowa dla tej grupy w końcowej fazie działania będzie burza mózgów, w wyniku której wyłoni się definicja „solidarności” dziś – po 25 latach demokracji. Podczas pracy nad zadaniem pojawia się nazwisko Lecha Wałęsy i jego roli w kształtowaniu ruchu SOLIDARNOŚCI.

Ikona obiektów Materiały pomocnicze
Uczniowie przeglądają zaproponowane materiały przy wyodrębnionym stanowisku komputerowym.