Cele i metody

Ikona obiektów
Cel ogólny:
 • wykorzystanie wiedzy o działaniach po 1989 roku jako przygotowania do odpowiedzi na pytanie: dziś być obywatelem to znaczy...?

Cele operacyjne:

uczeń:
 • porządkuje informacje,
 • pozyskuje informacje z różnych źródeł,
 • uzasadnia wybór informacji,
 • tworzy dialog z rozmówcą,
 • skupia uwagę na problemie,
 • uzasadnia swoją wypowiedź,
 • syntetyzuje zebrane wiadomości,
 • argumentuje i wnioskuje,
 • posługuje się TI w celu zaprezentowania swoich dokonań,
 • redaguje wypowiedzi pisemne w formie artykułów i sprawozdań,
 • analizuje ankiety.

 Zastosowane metody aktywizujące to:

 • burza mózgów,
 • wywiad,
 • dywanik pomysłów,
 • pytania do eksperta,
 • drama,
 • happening,
 • dyskusja panelowa.